Laatste Nieuws

Afgelaste/uitgestelde projecten i.v.m. het coronavirus

Door de maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) worden veel door Zabawas gesteunde activiteiten afgelast. Wij begrijpen het als u uw activiteiten doorschuift naar een later moment of misschien zelfs helemaal niet door kan laten gaan.

Gesteunde projecten

Bij het uitstellen van activiteiten of projecten in verband met het coronavirus zal stichting Zabawas zich vanzelfsprekend soepel opstellen. Mocht uw activiteit of project in zijn geheel worden geannuleerd, dan zullen we in redelijkheid onze financiële verantwoordelijkheid nemen. De afspraken die zijn gemaakt in onze brief met donatietoezegging, alsmede onze algemene voorwaarden, zijn leidend. Maar we zullen hier soepel mee omgaan. 
 

Historie en doelstellingen

Stichting Zabawas werd opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen. De heer Zanen was bij leven directeur en later (gedelegeerd) commissaris van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep, dat in 1988 overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV.

De heer Zanen heeft samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker bepaald dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan de door hem opgerichte Stichting Zabawas (Zanen Bakker Wassenaar). De heer Zanen overleed op 28 januari 2005 en mevrouw Zanen-Bakker overleed op 7 juli 2013.

De stichting is een zogenaamde familiestichting; een niet collecterende stichting die uitkeringen doet uit een gedoneerd familievermogen. Het bestuur bestaat nog steeds voor een gedeelte uit leden die indertijd door de heer Zanen zelf zijn aangezocht.

De Stichting Zabawas heeft een fiscale rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tevens is de stichting lid van de Vereniging van Fondsen In Nederland (FIN). De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.