Stichting informatie

Gegevens Stichting Zabawas conform wettelijke ANBI vereiste

 

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld:

Stichting Zabawas

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer:

8155.93.016

 

Postadres van de stichting:

Postbus 16710 2500 BS Den Haag

 

Beschrijving van de doelstelling van de stichting:

De stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen. 

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het werk dat de stichting uitvoert:

Geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.   

 

De manier waarop de stichting geld werft:

De stichting is een zgn. vermogensfonds en werft niet actief financiële middelen.

 

Beheer van het vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting is ontstaan uit verkregen erfenis van de familie Zanen waarbij als voorwaarde is bepaald dat het vermogen in stand gehouden moet worden.
Het beheer van het vermogen is uitbesteed.

 

Beleidsplan:

Klik hier voor het document.

 

Samenstelling van het bestuur:

Functie van de bestuurders:

Voorzitter De heer J.P.F.M. Funnekotter

Secretaris De heer mr. P.E. Driessen

Penningmeester De heer drs. A.C. Van Meer

Bestuurslid De heer drs. R.P.M. Scholte

Bestuurslid Mevrouw drs. M.R. Milz

Bestuurslid Mevrouw drs. F.M. Hameetman

Bestuurslid Mevrouw mr. E. Patijn

 

Beloningsbeleid:

Acht keer per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding. Gemaakte onkosten, kosten die de bestuursleden redelijkerwijs maken door hun functie bij de stichting, worden vergoed.
Stichting Zabawas heeft geen personeel in dienst.
Alle uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie Capital Support B.V.
 

Jaarverslag

Klikt u hier voor het jaarverslag 2021

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring door Drs. Erik Westerhof R.A. Worrel & Jetten Accountants en Adviseurs B.V.

Het bestuur van de Stichting Zabawas verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2021.

 

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht.