Donatie aanvraag

Image
Kaft van Zanen boek

Stap 1

* deze stap dient bij elke nieuwe aanvraag herhaald te worden. Let op - per e-mailadres - kan maar door één organisatie een aanvraag worden gedaan.

Het opvragen van een aanvraagformulier
Voor wij u een aanvraagformulier toezenden stellen wij u eerst een aantal vragen om te beoordelen of uw aanvraag passend is binnen onze beleidsmatige uitgangspunten. Voorts willen wij u erop wijzen dat na onze goedkeuring om met de aanvraag door te gaan, alle gevraagde stukken uiterlijk 4 maanden vóór de aanvang van het project bij ons aanwezig dienen te zijn.  Om verder te gaan drukt u op de knop PRE AANVRAAG hieronder.

Pre aanvraag

Stap 2

* wanneer uw organisatie al eerder een aanvraag bij Stichting Zabawas heeft gedaan, ontvangt u niet opnieuw inloggegevens.

Aanvraag online inzenden
U heeft van ons een inlogcode ontvangen en u wilt uw aanvraag inzenden en/of aanvullen. Om verder te gaan naar uw persoonlijk account drukt u op de knop LOGIN hieronder.

Login

*HEEFT U NOG GEEN INLOGGEGEVENS MAAR WEL EEN ACTIEF DONATIENUMMER STUUR DAN PER EMAIL UW EMAILADRES NAAR AANVRAAG@ZABAWAS.NL